jueves, 11 de marzo de 2010

Estudis Mckinsey & Company:Women Matter.

La manca de diversitat suposa també una manca de competitivitat per a les empreses.

McKinsey analitza 89 empreses i demostra que a major proporció de dones en els comitès de direcció aquestes organitzacions assoleixen millors resultats i un major creixement.

Crec que la lectura d'aquests estudis és altament recomanable.


women matter
women matter 2

No hay comentarios:

Publicar un comentario