martes, 29 de junio de 2010

Servei d'Igualtat per a Empreses

La Direcció General d'Igualtat d'Oportunitats de Treball, del Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya ,posa en marxa un Servei d'Igualtat per a Empreses (SIE).

En el següent enllaç trobeu la informació.

Servei d'Igualtat per a Empreses

lunes, 21 de junio de 2010

Sobre horaris i productivitat...

Arriba a les meves mans un interessant article sobre les hores de permanència a l’empresa/organització i productivitat.

Tenint en compte que som un dels països amb uns índexs més baixos de productivitat, malgrat les nostres jornades s’allarguin més enllà del que es considera saludable, realment tenim molta feina a fer.


A la Unió Europea més de 6 milions de dones entre 25 i 49 anys es veuen obligades a no treballar o fer-ho amb una jornada parcial per poder atendre a les necessitats de la seva família i és que, les dones s’han incorporat a l’esfera pública però els homes no a l'esfera privada. Aquest fet, evidentment per una càrrega cultural important, també te la seva causa en els horaris irracionals que encara es porten a terme en moltes organitzacions.

La manca de cultura de treball per objectius, dotar d’autonomia a la persona col•laboradora...fa que la presencialitat i sistemes de control propis de la revolució industrial encara siguin vigents.

Avui, dintre de la meva activitat professional, he entrevistat a vàries persones per  a ocupar un lloc administratiu, en jornada parcial.
La qualitat dels currículums que m’han arribat m’ha semblat impressionant. Totes dones, amb una mitja d’edat de 35 anys, amb una experiència professional consolidada i que supera, de molt, les competències necessàries per a desenvolupar el lloc ofertat. Totes elles argumentaven que optar a un lloc per sota de la seva preparació i experiència prèvia era la manera de poder "conciliar", ja que actualment les organitzacions no oferien les condicions que els permetés un equilibri entre la seva vida professional i personal.

Més enllà de discursos sobre justícia o responsabilitat social (i no menys importants) tot plegat em fa pensar en la pèrdua de talent que aquest fet suposa. Talent que es traduiria en competitivitat i productivitat.


Jordi Ojeda. Treballar mes hores no vol dir ser mes productiu.